• dnash43

d'Gaardenaarbecht - Jo oder Neen?Et kéint een d’Fro méi wéi eemol verstoen. Ass e Gaart vill Aarbecht? Schaffen ech am Gaart?

Ass e Gaart nëmmen Aarbecht?

Op all déi Froen huet jidderee seng Meenung.

D’meescht géife soen e Gaart ass vill Aarbecht, wëll mir géint d’Natur schaffen!

D’Natur mécht ëmmer en Duerchernee wou d’Planze matenee fir Plaz streiden, an all Planze si gläich.

An der Natur fënnt een nimools Uerdnung, et fënnt ee keng Tulpen a Reien.

Fir eis gëtt “Planzen”, déi si kleng kultivéiert an pipeg, an “Onkraut”, déi si wëll staark an zéi.

Meng Fra mécht eise Gaart, a si schafft mat der Natur.

Si planzt net a Reien an hir Planze sinn ëmmer eng Mëschung.

Mir hunn esouguer Onkraut vun eiser Gemeng kritt fir eng Aktioun fir d’Biodiversitéit, a bei eis maache si sech Här a Meeschter.

D’Onkraut, net d’Gemeng!

Mir hu Beien a Päiperleken a vill Blummen, wëll a kultivéiert.

Ech schaffen och am Gaart, mä ech maachen nëmmen déi graff Aarbecht, mat der Schubbkar an der Méimaschinn.

Meng Fra mécht déi fein Aarbecht, déi wier ze vill komplizéiert fir mech.

Ech sëtze gären am Gaart ouni ze schaffen.

Mir iessen och gären owes am Gaart wann d’Wieder gutt ass.


Esou Jo, ech sinn eens mam Thomas Edward Brown,

“A garden is a lovesome thing, God wot!”

Mä d’Gaardenaarbecht, dat ass eppes anescht!

Dennis 14 Mai 2021

1 view0 comments

Recent Posts

See All