• dnash43

d’Landessprooch


Gëschter war ech an den Contrôle technique mat mengem Won: denk positiv, dëst ass eng Geleeënheet fir mech, Lëtzebuergesch ze schwätzen.

An der Rezeptioun;

“Gudde moien, ech hunn e Rendez-vous”

Ah, you are Dutch: Good morning, the papers please, insurance etc”


OK, roueg bleiwen, beim Techniker muss et klappen;

“Gudde Moien, hei sinn d‘Schlësselen”

Ah, Sie sind Holländer. Guten Tag, Ich brauche zehn Minuten“


Et ass nach net alles verluer, et bleift nach e Chance, an der Keess probéieren ech ob e néits:

“E schéi gudde Moien, hei ass de Formulaire”

En français, svp ”

Dat mécht näischt, de Won ass an der Rei, ech och, et muss een ëmmer positiv denken!


Dennis 24 Abrëll 2020

3 views0 comments

Recent Posts

See All