• dnash43

Eng Erliefnis aus der KandheetLondon, Summer 1944, mir waren am Krich mat Däitschland an ech hat 11 Joer.


D’Däitsch haten eng nei Waff, d’V1 Flying Bomb. Dat ware Fliger ouni Pilot, a si sinn aus Frankräich bis op London geflunn. Mir hu si “Doodlebug” genannt, a mir konnte si iwwer London fléie gesinn. Déi waren harmlos esoulaang déi ze héiere waren, mä wann de Motor ausgegaangen ass da si si direkt op eis gefall.


D’Kanner hu missen evakuéiert ginn, wa London bombardéiert gouf. Et war meng drëtt Evakuéierung, a meng Mamm sollt mech op Yorkshire bréngen, eng Rees vu sechs Stonne mam Zuch.


Ënnerwee op der Gare gounge mer menger Bomi “Äddi” soen. Mer souzen am Gaart, an et koum en Doodlebug. Keng Suergen, mir konnten de Motor héieren. Op eemol hu mir de Motor net méi gehéiert : fir eis, ran an den Ënnerstand!

Dat war e Lach am Gaart, hallef agegruewen a betonéiert, mat engem Daach aus Wellblech a Buedem. All Haiser haten een, a mir hunn do geschlof wann et kriddeleg war.


Deen Dag ass den Doodelbug gefall an explodéiert, net op menger Bomi mä op hiren Noperen hiert Haus, awer der Bomi hiert Haus war och futti. Mir waren net blesséiert, mä meng Mamm konnt d’Bomi net eleng ouni Haus loosse fir mat mir ze reesen.


Esou hat si mech op d’Gare bruecht, an en onbekannten Zaldot gefrot, “Fuert Dir op Yorkshire?” “Jo Madamm” “Wannechgelift, passt op mäi Jong opa setzt hien zu Doncaster eraus.” “Jo Madamm, maachen ech!”, an dat hat hie gemaach.

Zu Doncaster hat ee mech fonnt, esou goung alles gutt.


Am Krich gëllen anere Reegelen!


Dennis 18 Abrëll 2021

0 views0 comments

Recent Posts

See All